top of page

הרצאות

**הרצאה 13: חשיבה חיובית- הסוג הנכון והסוג הלא נכון

**הרצאה 16: הזנה רוחנית - כוח רצון

**הרצאה 17: הקריאה הפנימית- סקירה יומית

**הרצאה 29: הכוחות של אקטיביות ופסיביות

הרצאה 31: בושה
תירגמה: מיכל מיינרט, כתיבה: כרמלה חסן

**הרצאה 33: עיסוק עם העצמי - אמונה נכונה ושגויה

**הרצאה 51: החשיבות של יצירת

דעות עצמאיות

**הרצאה 64: רצון חיצוני ורצון פנימי

**הרצאה 69: האיוולת של צפייה לתוצאות במהלך היותינו בנתיב; הגשמה או דיכוי של הרצון התקף להיות נאהב

**הרצאה 82: הסימבוליות של כיבוש הדואליות בחייו ובמותו של ישו

**הרצאה 85: עיוותים של מרכיבים של שימור עצמי והולדה

**הרצאה 86: המרכיבים של שימור עצמי והולדה בקונפליקט

**הרצאה 87: השלב הבא בנתיב: שאלות ותשובות

**הרצאה 88: דת - אמיתית וכוזבת

**הרצאה 94: חטא ונוירוזה- איחוד הפיצול הפנימי

**הרצאה 96: עצלות כסימפטום לניכור עצמי

**הרצאה 102: שבעת החטאים הקרדינאליים

**הרצאה 104: שכל ורצון ככלים או כמכשולים למימוש עצמי

**הרצאה 105: ההתייחסות של האנושות לאלוהים בשלבים שונים של התפתחות תודעתית

**הרצאה 110: תקווה ואמונה ומושגי מפתח נוספים שנדונו בתשובות לשאלות

**הרצאה 114: מאבק- בריא ולא בריא

**הרצאה 115: תפיסות, נחישות, אהבה כהיבטים של תודעה

**הרצאה 117: בושה- מורשת של חוויות ילדות, אפילו חוויות חיוביות 

**הרצאה 120: האינדיבידואל והאנושות

**הרצאה 124: השפה של הלא מודע

**הרצאה 131: אינטראקציה בין הבעה להטבעה

**הרצאה 136: הפחד האשלייתי של העצמי

**הרצאה 142: הגעגוע אל והפחד מהאושר - כמו כן הפחד לשחרר את האגו הקטן

הרצאה 146: התפיסה החיובית של החיים - חוסר פחד לאהבה -האיזון בין פעילות לפסיביות

תירגם: אילן דרור

**הרצאה 146: המושג החיובי של החיים - חוסר פחד לאהוב - האיזון בין אקטיביות לפסיביות

**הרצאה 147: טבע החיים וטבע האדם

**הרצאה 153: טבעו של הוויסות העצמי של תהליכים לא רצוניים

**הרצאה 154: פעימה של התודעה

**הרצאה 155: פחד מהעצמי, נתינה וקבלה

**הרצאה 163: פְּעִילוּת של המיינד וקְלִיטוּת של המיינד

**הרצאה 164: היבטים נוספים של קוטביות – אנוכיות

**הרצאה 168: דרכים בסיסיות לחיים

**הרצאה 170: פחד מאושר עילאי אל מול כמיהה אליו - מרכזי האנרגיה

**הרצאה 172: המרכזים של אנרגיית החיים

**הרצאה 173: עמדות ונהלים בסיסיים לפתיחת המרכזים - ההתייחסות הנכונה לתסכול

**הרצאה 178: העיקרון האוניברסלי של דינמיקה של גדילה

**הרצאה 179: תגובות שרשרת בדינמיקות של חומר החיים היצירתי

**הרצאה 187: [הדרך לטפל ב] התחלפות בין מצבים של התרחבות ושל התכווצות

הרצאה 198: מעבר להתכוונות חיובית
תירגם: דוד בייטנר

**הרצאה 206: תשוקה - יצירתית או הרסנית

**הרצאה 209: ההרצאה של רוסקו: השראה למרכז של הנתיב

**הרצאה 217: התופעה של התודעה והמודעות

**הרצאה 219: המֶסֶר של חג המולד - המסר לַיְּלָדִים

**הרצאה 227: שינוי מחוקים חיצוניים לפנימיים בעידן החדש

**הרצאה 230: האוניברסליות של השינוי 

**הרצאה 231: חינוך בעידן החדש

**הרצאה 232: ערכים של הֲוָיָה לעומת ערכים של נִירְאוּת - זהות עצמית

**הרצאה 234: שְׁלֵמוּת, אַלְׁמוֹתִיוּת, 

יכולת כל

**הרצאה 235: האנטומיה של התכווצות

**הרצאה 236: האמונה הטפלה של פסיביות

**הרצאה 238: פעימת החיים בכל רמות ההגשמה והביטוי

**הרצאה 239: ההרצאה לחג המולד

**הרצאה 241: דינמיקה של תנועה והתנגדות לטבעה

**הרצאה 246: מסורת- ההיבטים האלוהיים והמעוותים

**הרצאה 247: דימויי ההמון של היהדות והנצרות

**מתוך החומרים הנוספים, מס' 3: פגישה של המדריך עם הקבוצה בוושינגטון

**מתוך החומרים הנוספים, מס' 7

**מתוך החומרים הנוספים, מס' 11: הרצאה שניתנה בארוזה

**תרגמה: חווה אילון

bottom of page